Alle Kindertherapeuten.nl

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van behandeling door een psychotherapeut. De psychotherapie kan zich op individuen richten, maar ook op partnerrelatieproblemen of gezinsproblemen. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie:

Cognitieve gedragstherapie of gedragstherapie

In gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat ons gedrag veelal is aangeleerd, en dat het dus ook mogelijk is om gedrag weer af te leren. In de behandeling wordt uitgegaan van een concreet probleem of klacht. Stapsgewijs wordt gewerkt aan de oplossing hiervan. Een gedragstherapeut werkt vaak met opdrachten en oefeningen om zodoende ander gedrag aan te leren. Gedragstherapeuten werken ook vaak cognitief, d.w.z. dat er aan de gedachtenpatronen van mensen gewerkt wordt.

In cognitieve gedragstherapie onderzoeken therapeut en cliënt de – vaak negatieve – gedachtenpatronen. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten wordt gebruik gemaakt van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken. Partners worden dan geleerd om bv. niet direct een negatieve invulling te geven aan de bedoelingen van een ander.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Nadat EMDR in 1989 door Francine Shapiro werd ontdekt, werd het voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast. (zie www.emdr.nl )

Psychoanalyse en psychoanalytische of psychodynamische psychotherapie

In de psychoanalyse en psychoanalytische of psychodynamische psychotherapie wordt er vanuit gegaan dat mensen vooral gevormd worden door belangrijke ervaringen uit hun jeugd. Er wordt dan meer ingegaan op de gezinnen van herkomst van beide partners. Het doel van de behandeling is het bewust worden van verborgen gevoelens en gedachten, waardoor beide partners inzicht krijgt in de oorzaak van onze problemen.

Relatie- en systeemtherapie

In relatie- en systeemtherapie wordt er van uitgegaan dat de cliënt deel maakt van een systeem (bv. gezin, partnerrelatie). Er wordt gekeken naar de wisselwerking in het systeem. Vaak wordt het gehele systeem betrokken in deze behandeling.

Cliëntgerichte psychotherapie

In de cliëntgerichte psychotherapie wordt uitgegaan van de persoonlijke ervaring en ontwikkeling van een cliënt. Door meer in contact te komen met de eigen unieke gevoelens kan een cliënt beter leren omgaan met mogelijke situaties in zijn leven, waardoor er meer ruimte ontstaat voor persoonlijke ontwikkeling.

Naast deze hoofdvormen zijn er nog veel meer soorten therapie, die soms afgeleid zijn van één van deze hoofdrichtingen, maar soms ook een geheel andere achtergrond hebben. Een psycholoog maakt vaak ook gebruik van methoden die uit de verschillende therapie-richtingen afkomstig zijn.