Alle Kindertherapeuten.nl

Kosten en vergoedingen

kind10Therapie voor kinderen wordt sinds 2015 vaak door de gemeente geregeld en betaald. Het beoordelen en diagnosticeren van psychiatrische problemen moet altijd door deskundigen worden gedaan. Op grond van de Jeugdwet kan dit een deskundige in dienst van de gemeente of als lid van een wijkteam zijn, maar ook een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Zij kunnen doorverwijzen naar alle vormen van jeugdhulp, waaronder jeugd-ggz.

De pedagoog of kindertherapeut moet vaak lid zijn van een beroepsorganisatie (bv. NIP, NVO) en opgeleid zijn bij een landelijk erkende opleiding. SOmmige kindertherapeuten hebben een contract met de gemeente of een zorgverzekeraar. Andere juist weer niet. Sommige soorten therapie kunnen ook onder de aanvullende zorgverzekering van uw zorgverzekeraar vallen. Dat betekent dat gemeenten hier niet verantwoordelijk voor worden.

De therapeut van je keuze zal je ook altijd kunnen vertellen of hij of zij door een zorgverzekeraar wordt vergoed.

Vraag daarom altijd bij uw pedagoog, kindertherapeut, kinder-en jeugdpsycholoog en zorgverzekeraar naar informatie over de kosten.