Alle Kindertherapeuten.nl

Gezinstherapie

kind12Gezinstherapie

Gezinstherapie (en relatietherapie) worden tegenwoordig ook wel systeemtherapie genoemd. Het eigen gezin, de familie wordt dan een systeem genoemd. Bij systeemtherapie worden problemen altijd bekeken tegen de achtergrond van de wisselwerking met –voor die persoon – belangrijke anderen.

Binnen een systeem beïnvloeden mensen elkaar door de wisselwerking die er ontstaat. Bij dit proces kunnen makkelijk problemen ontstaan. Bijvoorbeeld: twee gezinsleden krijgen ruzie over iets, en begrijpen elkaar niet meer. Je kunt dan het gevoel krijgen dat je de ander niet meer kan bereiken. Of een kind krijgt gedragsproblemen op school nadat er in het gezin iets verdrietigs gebeurd is. Als reactie op bijvoorbeeld een ernstig zieke ouder kan het ene kind juist extra mee willen gaan helpen, terwijl een ander kind bijvoorbeeld heel stil en timide wordt.

En bij een echtscheiding worden alle gezinsrelaties overhoop gegooid, en moeten alle gezinsleden een nieuwe manier vinden om met elkaar om te gaan.

Als er een samenhang is tussen de klachten/problemen en de wisselwerking tussen die belangrijk voor elkaar zijn dan kan systeemtherapie een goede behandelmethode zijn. Gesprekken kunnen plaatsvinden met een of meer belangrijke anderen van een leefsysteem waar iemand deel van uitmaakt. Dit zijn vaak de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders, leerkrachten of anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen.