Alle Kindertherapeuten.nl

Leerproblemen

Kindertherapeuten kunnen gespecialiseerd zijn in het onderzoek en behandelen van veel leerproblemen bv. dyslexie of dyscalculie.

Dyslexie

kind3Dyslexie ook wel als woordblindheid aangeduid is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met problemen met vooral geschreven taal. Er zijn verschillende vormen van dyslexie met elk een verschillende oorzaak. In Nederland mag de diagnose dyslexie enkel gesteld worden door een psycholoog of een orthopedagoog met een basisaantekening psychodiagnostiek en daarbij een speciale aantekening voor het stellen van de diagnose dyslexie.

Dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis bij het rekenen due vaak samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen, gebrek aan inzicht. Er zijn ook gevallen bekend waarbij er alleen sprake is van de rekenstoornis, zonder de hierboven genoemde beperkingen.