Alle Kindertherapeuten.nl

Groepstrainingen

Groepstrainingen

Kinderen kunnen in groepsverband een training aangeboden krijgen. Sociale vaardigheidstrainingen bij kinderen en jongeren zijn bv. aangewezen bij problemen in het omgaan met andere kinderen, gepest worden ed.. Trainingen in studievaardigheden, bij problemen bij het oppakken van de studie en faalangsttrainingen als er sprake is van faalangst. De Kanjertraining is er voor kinderen die de moed hebben te erkennen dat ze er niet bij horen.