Alle Kindertherapeuten.nl

Integratieve kindertherapie

pageglareIntegratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen. De therapie gaat uit van de methodiek: ik-relatie-klacht.
Dit houdt het volgende in: het kind is de IK die de klacht ervaart. De klacht wordt door de therapeut begrensd en opgevat als een kant van de persoonlijkheid, waarover het kind te weinig controle heeft. Het doel van de behandeling is het kind te helpen om opnieuw controle te krijgen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van de klacht, zodat het kind op een gezonde wijze verder kan. De therapie gaat uit van het zelfoplossend vermogen van het kind. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op de relaties die het heeft binnen het gezin en op de buitenwereld zoals de school