Informatie praktijk

Praktijk Norma de Graaf
Naam Mevr. Norma de Graaf
Adres Sluisstraat 7 - 5666 AA - Geldrop
Telefoon 06-26021161
E-mailadres praktijkdegraaf@onsbrabantnet.nl
Website www.praktijknormadegraaf.nl/
Beroep KindertherapeutVvvK
Registraties Kindertherapeut, lid van de VvvK, Orthopedagoog NVO, Cognitief gedragstherapeut as.lid VGCt
Bijzonderheden De ervaring met kinderen, ouders, leerkrachten en hulpverleners in het basis- en vervolgonderwijs (MBO, HBO en post-HBO) enerzijds, en orthopedagogiek en cognitieve gedragstherapie / kindertherapie anderzijds levert een veelzijdige aanpak op tijdens de therapie. Hierdoor heeft Norma de Graaf zicht op zowel oorzaken en oplossingen die kunnen liggen in school, in de omgeving van het kind / jongere of in het kind zelf.
Voor informatie: www.praktijknormadegraaf.nl