Informatie praktijk

Praktijk Praktijk de Vuurtoren
Naam Mevr. MJMA van Lieshout
Adres Rietweg 4 - 7274 GR - Geesteren
Telefoon 0545 481242
Website www.praktijkdevuurtoren.nl
Beroep GZ-Psycholoog
Voor Orthopedagogische en Psychologische hulpverlening
Registraties GZ-Psycholoog (BIG); Orthopedagoog lid NVO; NVO-WEP; lid VKJP Experientieel kinderpsychotherapeut/Speltherapeut Beeldcommunicatie
Bijzonderheden Praktijk de Vuurtoren is er voor kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers. De praktijk richt zich op gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen; sociaal emotionele problemen; rouw en verliesverwerking; (licht) verstandelijke en of meervoudige beperking; opvoedingsvraagstukken, ondersteuning, coaching en begeleiding, (psychologisch) onderzoek, behandeling, therapie, ambulante begeleiding en training.
Daarnaast kunnen themagerichte bijeenkomsten worden georganiseerd.